Help Line : +66-77332706

Tag : Snakes

Home / Posts tagged "Snakes"

Apr 12, 2016

0
Cobras in Thailand

Cobras in Thailand

, ,

งูเห่าในประเทศไทย มนตรี สุมณฑา…เรื่อง/ภาพ งูเห่านับเป็นงูพิษที่เชื่อว่าทุกคนต่างรู้จักชื่อของมันดี เนื่องจากเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงและมีความใกล้ชิดกับคนมาก ด วยความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี โดยเฉพาะแหล่งชุมชน จึงไม่แปลกที่คนจะได้เผชิญหน้ากับงูเห่าเสมอในถิ่นที่งูเคยถือครองแล้วคนเข้าไปอ้างสิทธิ์บุกรุกมาเป็นที่ของตน แล้วงูกลับถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้บุกรุกแทน จากสัตว์ที่ช่วยกำจัดสัตว์ที่เป็นศัตรูต่อพืชผลมาเป็นนักโทษประหาร อาหารจานเด็ด? โครงสร้างประชากรงูเห่าบางชนิดจึงถูกสั่นคลอนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของประชากรหนู จนมีผลกระทบต่อกระดูกสันหลังของประเทศในปัจจุบัน งูเห่าเป็นงูที่มีศูนย์กลางการแพร่กระจายในเขตร้อนชื้นทวีปเอเชียและ แอฟริกา อาศัยทั้งแบบกึ่งบกกึ่งน้ำ (semi-aquatic) จนแล้งแบบทะเลทราย งูเห่า (Naja spp.) ชนิดแรกที่โลกรู้จักคืองูเห่าอินเดีย (Naja naja) งูเห่าอียิปต์ (N. haje) และงูเห่าลายกระ (N. nivea) ซึ่งบรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานโดย Linnaeus (1758) ได้จัดอยู่ในสกุล Coluber ปัจจุบันมีงูเห่าในสกุล Naja มีสมาชิกอยู่ประมาณ 30 ..

Jan 31, 2016

0
Malayan Pit Viper

Malayan Pit Viper

, ,

Agkistrodon rhodostoma, Boie อยู่ในวงศ์ Crotalidae เป็นงูพิษที่พบชุกชุมชนิดหนึ่งในประเทศไทย พบทุกภาค ในระยะแรกคิดว่าพบเฉพาะตามจังหวัดชายทะเลภาคใต้ แต่เมื่อสำรวจจริง ๆ แล้วยังพบในจังหวัดอื่น ๆ เช่น กาญจนบุรี ลพบุรี หนองคาย เชียงใหม่ งูกะปะออกไข่ครั้งละ 15-25 ฟอง แม่กกฟักไข่จนลูกออกเป็นตัว ลูกงูกะปะเมื่อยังเล็ก ๆ อยู่มีสีนํ้าตาลคลํ้า หางขาว ชาวใต้มักเรียกว่า “งูปะบุก” เมื่อโตขึ้นตัวมีสีค่อนข้างแดงเรียกว่า “งูปะไฟ” ทางภาคเหนือบางท้องถิ่นเรียก “งูตึง” อาจเป็นเพราะชอบขดตัวนอนตามใบตึงแห้งที่ร่วงหล่นอยู่ใต้ต้น ส่วนมากงูกะปะมีสีนํ้าตาลอ่อน มีลายเข้มเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายจรดที่สันหลัง ปากขาว มีเส้นขาวจากเกล็ดปลายปากบนพาดมาถึงที่สุดขากรรไกร ปลายหางสีคลํ้า หัวใหญ่เป็นสามเหลี่ยม ปลายจมูกแหลมเชิดขึ้นเล็กน้อย คอเล็ก ..

Jan 22, 2016

0
Siamese Russell Viper

Siamese Russell Viper

, ,

งูเเมวเซา Siamese Russel Viper Vipera russellii siamensis, M. Smith งูแมวเซาเป็นงูชนิดเดียวในวงศ์ Viperidae ที่มีอยู่ในประเทศไทย ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 758 ม.ม.(หัว 43 ม.ม.ตัว 583 ม.ม.หาง 132 ม.ม.) หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมยาว คอเล็กตัวอ้วนสั้น หางสั้น มักทำเสียงขู่ฟ่อยาว ๆ เมื่อรู้ว่ามีศัตรูเข้าใกล้ เสียงดังยาวต่อเนื่องคล้ายลมยางรถรั่ว ชอบขดตัวนอนตามซอกหิน โพรงดิน ใต้กอหญ้าใหญ่ ๆ ปกติเลื้อยช้าไม่ปราดเปรียว แต่ฉกกัดรวดเร็วในระยะที่ฉกถึง ออกหากินเวลากลางคืน ชอบกินหนู ลูกงูแมวเซาตัวเล็ก ๆ กินเขียด ชอบอาศัยตามที่ดอนแห้ง ..