Help Line : +66-77332706

Tag : Cobra Thailand

Home / Posts tagged "Cobra Thailand"

Apr 12, 2016

0
Cobras in Thailand

Cobras in Thailand

, ,

งูเห่าในประเทศไทย มนตรี สุมณฑา…เรื่อง/ภาพ งูเห่านับเป็นงูพิษที่เชื่อว่าทุกคนต่างรู้จักชื่อของมันดี เนื่องจากเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงและมีความใกล้ชิดกับคนมาก ด วยความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี โดยเฉพาะแหล่งชุมชน จึงไม่แปลกที่คนจะได้เผชิญหน้ากับงูเห่าเสมอในถิ่นที่งูเคยถือครองแล้วคนเข้าไปอ้างสิทธิ์บุกรุกมาเป็นที่ของตน แล้วงูกลับถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้บุกรุกแทน จากสัตว์ที่ช่วยกำจัดสัตว์ที่เป็นศัตรูต่อพืชผลมาเป็นนักโทษประหาร อาหารจานเด็ด? โครงสร้างประชากรงูเห่าบางชนิดจึงถูกสั่นคลอนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของประชากรหนู จนมีผลกระทบต่อกระดูกสันหลังของประเทศในปัจจุบัน งูเห่าเป็นงูที่มีศูนย์กลางการแพร่กระจายในเขตร้อนชื้นทวีปเอเชียและ แอฟริกา อาศัยทั้งแบบกึ่งบกกึ่งน้ำ (semi-aquatic) จนแล้งแบบทะเลทราย งูเห่า (Naja spp.) ชนิดแรกที่โลกรู้จักคืองูเห่าอินเดีย (Naja naja) งูเห่าอียิปต์ (N. haje) และงูเห่าลายกระ (N. nivea) ซึ่งบรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธานโดย Linnaeus (1758) ได้จัดอยู่ในสกุล Coluber ปัจจุบันมีงูเห่าในสกุล Naja มีสมาชิกอยู่ประมาณ 30 ..